Serc

Middelstum

Kaart Middelstum (klik voor vergroten)

Middelstum

Middelstum was van 1795 tot 1990 een gemeente. Naast het hoofddorp Middelstum bestond deze uit de dorpen, gehuchten en buurtschappen: Anderwereld, Engeweer, Fraamklap, Huizinge, Oosterburen, De Palen, Rodeschool en Toornwerd. Een paar huizen die tot het dorp Kantens behoorden, lagen ook nog in de gemeente Middelstum. Bij de herindeling in 1990 zijn deze opgenomen in de nieuwe gemeente Eemsmond. 

Middelstum zelf hoort tegenwoordig bij de gemeente Loppersum en is aangemerkt als ''beschermd dorpsgezicht''.